Оддел: 20.2 Српски (само слика)

Национални податоци поткрепени СО СЛИКА БЕЗ ПОСОКА, кои не мора да имаат поврзаност со самобитноста на македонскиот народ, но кои ги рушат табуата на СРПСКИТЕ негатори.

Posted in 20.2 Српски (само слика)

1948_српска Карта Народне Републике Македоније (со Прохор Пчињски во границите на Македонија)

Српска карта на „Народна Република Македоније“ на која јасно се гледа дека манастирот Св. Прохор Пчињски сега во границите на Република Србија и каде што ќе се одржи историското заседание на АСНОМ (1944), тогаш во 1948 година бил во границите…