Оддел: 23.1 Чети

Македонски борбени единици кои дејствувале за ослободување од турското владеење.

Постирано во 23.1 Чети

1903_Четите на Васил Чакаларов, Пандо Кљашев и други војводи

Костурско за време на Илинденско востание кога се ослободени Невеска и Клисура. Посочил: Егејска – Беломорска Македонија

Постирано во 23.1 Чети

Четата на Атанас Шабанов – Тешовалијата