Оддел: 23.2 Војводи

Лица кои раководеле со борбени единици во борбата против турското владеење.

Постирано во 14.1 Вардар 23.2 Војводи

1892+ « 1950~_Илинденски сведоштва – Ташко Арсов, Дебрца

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… Биографија Малко Објаснениа кон молбата ми за Илинденска пензиа, од 9 дек. 1946 до Одборот за Илинденски пензии во Скопје: Во борбата…

Постирано во 23.2 Војводи

Александар Турунџев (1872 – 30 житар 1905)

Постирано во 23.2 Војводи

Андон Ќосето (во средина), Андреј Докурчев (лево) и Марко Христов (десно) во 1903

Види Телеграма од Ќосето со поддршка за создавањето на Народна Република Македонија.

Постирано во 13 Македонски сведоштва 23.2 Војводи

Јордан Пиперката (23.06.1870 Козица – 10.08.1903 Цер)

Нека не се надева ни Србија, ни Бугарија, ни Грција дека една педа земја македонска ќе добие, зашто за нејзиното ослободување ние крвта ќе ја пролеваме, па не ја даваме на друг, туку наша ќе биде.

Постирано во 23.2 Војводи

Војводата Атанас Шабанов – Тешовалијата

Првично ајдутин кој ќе ги прифати идеите на Гоце Делчев и како еден од најверните соработници на Јане Сандански покрај со турските сили ќе води борби и со бугарските врховисти. Посочил: Портал Македонска Нација

Постирано во 13 Македонски сведоштва 23.2 Војводи

Крсто Гермов Шакир

Слики од погребувањето на војводата Крсто Гермов – Шакир војвода. Посочил: Poljakot od Makedonija

Постирано во 23.2 Војводи

Војводата Мирче Ацев – Симоноски со тројца другари