Оддел: VI TEКОВНА БОРБА

Податоци за тековните македонски состојби и тековната борба за суверена државност и национални права и слободи на македонскиот народ.

Постирано во VI TEКОВНА БОРБА

2021.09_Весник ‘Народна Волја’, бр9, Пиринска Македонија

Весникот „Народна Волја“ како гласило на Македонците кое се бори за негираните национални права на Македонците во Пиринска Македонија на насловната страна повикува: „МАКЕДОНКИ И МАКЕДОНЦИ, ИСКАЖЕТЕ ЈА БЕЗ СТРАВ МАКЕДОНСКАТА ПРИПАДНОСТ!“ Со поднаслов: „Бугарија секогаш ќе биде осудувана дотогаш,…