Category: А01 Македонска документација

Докази за македонската самобитност од македонската документација.

1859.01.08_Константин Миладинов до Георги Раковски, писмо-01
Posted in А1.3 Само посока

1859.01.08_Константин Миладинов до Георги Раковски, писмо

“… Господине Г. С. Раковски! Ние Македончината, недавна овде дојдени, неожидано полуучихме Вашето писмо, полно от искрена и горешта љубов кон отечеството ни. Познакомството со Вас ја слагам (читам) голема за мене радост и счастие. Ја многу сум слушал за Вашето вестрашно стремление кон општата полза, за Вашите трудови… Узнаваештем Вашето желание, за да се знакомите со македонското наречие… И…

1900~1903_Никола Карев до Гоце Делчев, писмо-01
Posted in А1.2 Само слика

1900~1903_Никола Карев до Гоце Делчев, писмо

Моите извештаи стануваат се’ повеќе и повеќе само како голи констатации на оние свирепости и ѕверства што овој свет ги поднесува. Одамна требаше веќе да им се даде називот извештаи за несреќите и бедите на христијаните во Вилаетот. Во Крушевско и Битолско стануваат секојдневно ноќни блокади на села, а многубројните афери фрлаат многу луѓе в затвор. Не треба да чекаме…

Posted in А1.1 Слика и посока

1941_Koста С. Рацин – ‘До целиот македонски народ! До сите честити Македонци!’. Машинопис, 2 л. 2 стр. 2 нег. 2 фот.

„… Секој сака да си објасни, зошто толку држави и толку културни народи паднаја под крвавата чизма на бесните германски кучиња. И ако по рано издадените, измамени и продадени од своите капитулантски и петоколонашки управлениа, не дојдова до објаснуење на таја причина, денеска сите тија народи знајат, дека причината за нимното поробуење не е у Хитлеровата сила, ами у ПРЕДАТЕЛСТВОТО…

1923.10.25_Централен комитет на ВМРО, одликување-01
Posted in А1.2 Само слика

1923.10.25_Централен комитет на ВМРО, одликување

    Посочил: Портал Македонска Нација

Вероучение - Поука 03
Posted in А1.3 Само посока А26.3 Дела и Настани

1949.02.05_Билтен – Орган на НОФ на Македонците во егејска Македонија

Говор на Захаријадис на II Пленум на Главниот одбор на НОФ: „… Конгресот треба да се изјасни по националното прашање на македонскиот народ, кој со своето учество во денешната борба врви кон создавање на независна македонска држава во рамките на балканска федерација. …”   Објавено во “Билтен” – орган на НОФ на Македонците во егејска Македонија, од 5 сечко 1949…

Вероучение - Поука 03
Posted in А1.3 Само посока А26.3 Дела и Настани

1949.02.02-03_Главен одбор на НОФ за егејска Македонија, Резолуција II Пленум

„… Оваа ситуација наметнува тешки и важни задачи пред НОФ и пред целиот македонски народ. НОФ треба уште повеќе да го мобилизира македонскиот народ и да биде вистински негов водач. Ефикасно да помогне 1949 година да биде година на победата и мирот што претставува вековен копнеж на грчкиот и македонскиот народ. Затоа едногласно решава: 3. Решава да се свика II-от…

Вероучение - Поука 03
Posted in А1.3 Само посока А26.3 Дела и Настани

1944.10.01_ЦК КПМ до ЦК БРП (К), писмо

На состанокот другарите Темпо и Лазо се спогодиле со Вас во следните точки: 1. Македонскиот народ во бугарскиот дел на Македонија има право на самоопределување до отцепување и доброволно обединување со други народи. 2. Врз основа на тоа основно демократско право, македонскиот народ има право, по своја волја, да формира свои национални единици кои што, засега ќе се наоѓаат во…

1945.02.11_Смиле Војданов (Претседател на МАНЛ) - Меморандум до Френклин Д. Рузвелт (Претседател на САД)
Posted in _Избор А1.1 Слика и посока

1945.02.11_Смиле Војданов (Претседател на МАНЛ) – Меморандум до Френклин Д. Рузвелт (Претседател на САД)

  „Со оглед на честите референци за македонското прашање во последните депеши од Балканот, како и поради тоа што јавно се разговара за проблемот околу идните граници меѓу балканските земји, Националниот комитет на Македонско-американската народна лига на САД што се состана во Детроит, Мичиген на 11 сечко 1945 година се чувствува повикан како претставник на илјадници Американци со македонско потекло…

Posted in _Избор А1.1 Слика и посока

1923.12.30_В.М.Р.О. и Р.С.Р. – ’Проект за спогодба меѓу ВМРО и Руската Советска Република‘

„Внатрешната Македонска Револуционерна Организација којашто ги претставува Македонците што се борат за национално самоопределување, политичка слобода, самоуправување и најголема возможна социјална правда, има за цел: Обединувањето на Македонија, распарчена меѓу Бугарија, Србија и Грција во 1913 г. по Букурешкиот мировен договор и по Нејскиот – во 1919 г., во една политичка единица, којашто подоцна ќе биде рамноправен член на една…

Вероучение - Поука 03
Posted in А1.3 Само посока

1946.01.02_Македонски политички затвореници до СССР, ВБ и САД, апел, Касандра

Македонските политички затвореници од затворот Касандра (на истоимениот крак на Полуостровот Халкидик) во денешна Грција, упатиле повик (апел) за помош до Владите на СССР, Велика Британија и САД. Во повикот од затворените Македонци, меѓу другото, се вели: „… Во сегашните историски денови, ние припадниците на македонскиот народ во Егејска Македонија, кои се боревме против другите окупатори и нивните слуги, принудени…

Вероучение - Поука 03
Posted in А1.3 Само посока

1878_The Aims of the Macedonian Kresna Uprising

The Aims of the Macedonian Uprising Article 2: The people from Macedonia itself take part in the uprising, people who feel themselves Macedonians and who have a love of freedom. Article 3: All residents of Macedonia, regardless of nationality or faith, can take part in the uprising – but they must love freedom. Article 4: All those from countries, neighboring…

Posted in А1.2 Само слика

1932_Македонски Неприкосновен Народен Капитал – Потврда

Потврда за уплатен прилог за потребите на македонската ослободителна борба уплатена на Македонскиот Неприкосновен Народен Капитал дел од Македонскиот Национален Комитет. Најверојатно подружница на ВМРО. На печатот е ставена картата од цела Македонија, вклучувајќи го и пиринскиот дел кој тогаш веќе подолго време бил во составот на Бугарија. И покрај пробугарските раководства во некои од фракциите на македонските револуционерни организации,…

1878_Началник на штабот на Македонското востание, писмо
Posted in А1.1 Слика и посока

1878_Началник на штабот на Македонското востание, писмо

Умоляваме ся тая вечерь да отидеме съ згълата или съ няколко души оть четата патрола на стражарите като захватимь горе от скалата,по ридо, дори долу на мостъть при Кайчева. Това може да го направите според разположението ни и на две отстъпления На Македонското востание началник щаба 1878   Посочила: DragonGirl

1900.07.30_Светогорецот Христо (Даме Груев), писмо до Христо Узунов, Битола
Posted in А1.1 Слика и посока

1900.07.30_Светогорецот Христо (Даме Груев), писмо до Христо Узунов, Битола

  „Со систематско дејствие од страна на Егзархијата против Револуционерната организација… Назначени се учители револуционери по избор и настојување на врховниот комитет … Со тоа се нанесува голем удар на Револуционерната организација … Ерусалим, 30 јули 1900 г. “ Писмото сведочи за тоа како бугарската пропагандна политика вршена преку бугарската егзархија систематски ја напаѓала и кочела работата на Македонската Револуционерна…

Posted in А1.3 Само посока

1923_Павел Шатев – Осврт по повод солунските атентати

„… Нарушуваме еден завет на великите македонски покојници во Солун и Сахара. Тие се беа заколнале да не оставаат свои портрети, затоа што сакаа да бидат служители на идејата, но не и на славата. Таму, во рушевините на македонската столица Солун, Гемиџиите сакаа да го збришат и своето месо и своите имиња, оставајќи го да живее над нивните останки суштествениот…