Category: А02 Македонски печат

Докази за македонската самобитност од македонскиот новинарски печат.

Posted in А3.1 Слика и посока

1936.07.24_Петар Делииванов – Туше – Статија во ‘Македонски вести’, г. II, бр59, стр1

„Засега положбата е безнадежна. Меѓутоа, колку и да е мрачна таа денес, промени сепак ќе настанат… Еве што треба, без да очајуваме, да очекуваме од развојот на работите, поставувајќи си должност да ги насочиме усилбите и дејноста кон помагање и зачувување на македонската свест кај сите Македонци, каде и да се наоѓаат тие, а да ги одбегнуваме сите пречки што…

1925.02.25_'Македонско съзнание - Македония и културната и роля', бр.4, стр.3-4-n
Posted in А3.1 Слика и посока

1925.02.25_’Македонско съзнание – Македония и културната и роля’, бр.4, стр.3-4

Весникот „Македонско сознание“ објавил статија во којашто ги истакнува културните заслуги на македонскиот народ и посебно го нагласува богомилството како една 0д тие придобивки за човештвото. Ја пишувал писател под псевдонимот „Анин“, направил преглед во пет точки на причините за појавата на богомилството, за неговата самобитност и суштина, како и за неговото влијание врз други народи. „Меѓународните патишта, природните богатства,…

1860.04.04_Печатница на македонски јазик, Солун-01
Posted in А3.2 Само слика

1860.04.04_Печатница на македонски јазик, Солун

Извадокот зборува за неуспешното отворање на печатница во Солун „на македонски јазик која за овдешните жители ќе беше големо добро“. Печатницата (типографија) била затворена поради клеветењата од страна на завидливите Грци.

Вероучение - Поука 03
Posted in А26.3 Дела и Настани А3.3 Само посока

1944.10.01_Весник ‘Победа’ – уводна статија

“… Скокна природното и реалното право на нашиот народ да си направи војска, рожба и крма на славјаномакедонскиот народ, плешка од снагата му… Така ќе го дадеме печатот на нашата нација, на нашиот нард што шестстотини години се наоѓа поробен. Само со таква борба ќе се развијат нашата одделна карактеристика, нашите стремежи, можности и историја, нашите надежи и желби како…

1945+_Весник 'Пиринско Дело'
Posted in А3.1 Слика и посока

1945+_Весник ‘Пиринско Дело’

После падот на фашизмот, во време на разумни бугарско-македонски односи (југословенски) во весникот ‘Пиринско Дело’, на насловната страна може да се прочита правата волја на Македонците во пиринско како и во сите делови: „Македонскиот народ сака свое целосно обединување“. За жал тоа ќе трае само три години. Гео-политичките односи повторно ќе го оневозможат исполнувањето на слободно изразената волја на Македонците…

1931.12.24_Весник Македонија, д-р Христо Татарчев - Фатална Политика, Софија
Posted in А3.1 Слика и посока

1931.12.24_Весник Македонија, д-р Христо Татарчев – Фатална Политика, Софија

„… На македонскиот народ паѓа најголемата заслуга, затоа што ги изнесе со своите херојски, епични подвизи пред културниот свет делата на пан-српската политика. Тој е првиот меѓу сите инородни НАЦИИ во Југославија, којшто отвори борба против политиката на денационализација и ја води сам ред години со ретко самоодрекување, упорност и енергија, и со тоа врши и едно големо дело во…

1926.10.11_Весник Македонија, Георги Баждаров
Posted in _Избор А3.1 Слика и посока

1926.10.11_Весник Македонија, Георги Баждаров

„… Какви и да се српско-грчки надворешни односи – сојузнички или не, тие по постигнатите територијални поделби на Балканот, ќе се наоѓаат под знакот на српскиот стремеж кон југ. Ако Белград на времето се повлече од еден договор за сојуз и пријателство со посилната од него Бугарија, поради горниот и средниот тек на Вардар, зашто да не го поништи, во…

1885 « 1929_Македонското Студентско Дружество „Вардаръ“ - Илинден 1903 - 1929, Сборникъ  въ паметь на  големото македонско възстание, с. 80-82, София
Posted in _Избор А3.1 Слика и посока

1885 « 1929_Македонското Студентско Дружество „Вардаръ“ – Илинден 1903 – 1929, Сборникъ въ паметь на големото македонско възстание, с. 80-82, София

Барање од секретарот на Бугарската Егзархија Атанас Шопов до двајца највлијателни руски општественици во 1885 година за остварување на политичките права на Македонците соодветно на одлуките од Берлинскиот договор 1878 година. За тоа дознаваме преку написот објавен од Македонското Студентско Друштво Вардар во Софија 1929 година.   Секретарот на Бугарската Егзархија, Атанас Шопов во 1885 година писмено се обратил дo…

1902—1903_Македонско списание 'Свето Дело'
Posted in А3.3 Само посока

1902—1903_Македонско списание ‘Свето Дело’

„Свето Дело“ е едно од списанијата и весниците кои во почетокот на 20 век се печателе во Бугарија во голем број, а кои се занимавале со македонското прашање и револуционерната борба за слобода на Македонците. Токму тие весници и списанија се веродостојни историски извори, кои многу јасно ја образложуваат македонската кауза кон крајот на 19 и почетокот на 20 век….

1934.01.24—1936_Македонски Вести (Ангел Динев, Михаил Сматракалев, Коста Веселинов), Софија
Posted in А3.1 Слика и посока

1934.01.24—1936_Македонски Вести (Ангел Динев, Михаил Сматракалев, Коста Веселинов), Софија

На ден 24.01.1934 година во Софија излегол од печат првиот број на неделното списание за историја, наука, култура и книжевност „Македонски вести“, чиј сопственик бил Ангел Динев, а главни уредници биле Михаил Сматракалев и Коста Веселинов. Списанието си поставило задача да ја изнесува историјата на македонското ослободително движење и да се бори за македонската кауза, а беше гласило на ВМРО…

1902—1944_Печатот на Македонците во САД
Posted in А3.3 Само посока

1902—1944_Печатот на Македонците во САД

“БОРБА” (1902). Прво информативно гласило во САД што го третирало ма­ке­дон­ското прашање бил весникот “Борба”, кој започнал да излегува од коложег 1902 година. Тоа е прв весник на македонската и бугарската емиграција во Аме­рика. До осмиот број бил орган на Македонско-одринското друштво, а по­тоа минал во рацете на Бугарите. Всушност, до осмиот број весникот “Борба” го поставувал ма­ке­дон­ското прашање, со…

1924_Македонското Студентско Дружество 'Вардаръ' - Илиндень, София
Posted in А3.1 Слика и посока

1924_Македонското Студентско Дружество ‘Вардаръ’ – Илиндень, София

Насловната од зборникот во спомен на големото македонско востание. „Зборник во спомен на големото македонско востание.“

1919+_Сликовница - Борческа Македонија, Македонија на Македонците
Posted in А3.2 Само слика

1919+_Сликовница – Борческа Македонија, Македонија на Македонците

2021.09_Весник 'Народна Волја', бр9, Пиринска Македонија
Posted in А3.1 Слика и посока А31 Прогласи

2021.09_Весник ‘Народна Волја’, бр9, Пиринска Македонија

Весникот „Народна Волја“ како гласило на Македонците кое се бори за негираните национални права на Македонците во Пиринска Македонија на насловната страна повикува: „МАКЕДОНКИ И МАКЕДОНЦИ, ИСКАЖЕТЕ ЈА БЕЗ СТРАВ МАКЕДОНСКАТА ПРИПАДНОСТ!“ Со поднаслов: „Бугарија секогаш ќе биде осудувана дотогаш, додека не ги признае нашите права и слободи.“

1902.07.07 – 1902.08.25_’Балкански Гласник‘, Београд
Posted in А3.1 Слика и посока

1902.07.07 – 1902.08.25_’Балкански Гласник‘, Београд

Сите обиди за издавање македонски весник кој би бил гласило за изнесување на македонските гледишта набргу било забранувано од владите на балканските соседи каде што весникот ќе се појавел. Таков бил и весникот ‘Балкански Гласник’ кој зборувајќи за Македонци излегол во 8 броја пред да биде забранет. Посочил: Пољакот од Македонија