Category: А10 Светска картографија

Докази за македонската самобитност од разни светски картографски извори

Posted in А10.1 Слика и посока

1537_Johannes Putsch – Europa in forma virginis

Првата земјописна карта каде што Европа е претставена како девојка. Македонија е исцртана како посебна земја одвоена од Грција, Бугарија, Склавинија и други земји.   Посочил: Vintage Maps

Posted in А10.2 Само слика

1000+_La Coruña, España

Posted in _Избор А10.1 Слика и посока

1912.10.30_The Washington Times – Asked to Take Crown

За време на Балканските војни, братот на данскиот крал, принцот Харолд бил прашан од дипломатските претставници на балканските држави – дали би ја прифатил круната за идното кралство на Македонија. Планот на балканските сојузници е разбран за Македонија да се направи како независна земја, откако ќе биде изборена од Турција, и потоа да влезе во федерација со Бугарија, Србија, Црна…

Posted in А10.1 Слика и посока

1560_Velhagen & Klasing – The map of Europe

Постои земја Бугарија, Србија, Босна… одвоено од нив постои и земја Македонија. Но занимливо, според земјописнава карта во 1560 година не постоела земја Грција или Елада.   Извор: Vintage Maps 

1946.05_National Geographic, Staff Artist Sundberg (disputed areas)-01
Posted in А10.1 Слика и посока

1946.05_National Geographic, Staff Artist Sundberg (disputed areas)

„Колку ќе оди за Југославија, Грција и Бугарија, или дали таму ќе биде НЕЗАВИСНА МАКЕДОНИЈА?“ Една година после Втора Светска Војна како една од спорните територијални точки во Европа, е ставена југословенско-македонската граница кон грчката држава. Од краткиот опис кој завршува со прашањето „дали таму ќе биде независна Македонија?“ може да се заклучи дека во тогашната светска политика била пошироко…

1876_Ancient Greece on map-01
Posted in А10.2 Само слика

1876_Ancient Greece on map

Како што може да се види од земјописните карти Македонија е необоена како земја надвор од хеленските земји.   Посочил: Makedon Hegemon

1700+_Германска земјописна карта
Posted in А10.2 Само слика

1700+_Германска земјописна карта

Македонија посебна земја, јасно одвоена од Тракија, додека Хелените и Хелас воопшто не постојат. Германците ова го изучувале во 18 век. Значењето на земјописната карта е од 14 век, за состојбите од 3 век за време на Римското Царство.   Посочил: mkdpress.eu

1885_Karte zur Geschichte der Europäischen Türkei, Bibliographisches Institut in Leipzig
Posted in А10.1 Слика и посока

1885_Karte zur Geschichte der Europäischen Türkei, Bibliographisches Institut in Leipzig

Мозаик од историски земјописни карти на Македонија што го прикажуваат – османлиското ширење на Балканот, како и потиснувањето на Османлиското Царство од тој простор од XIV век до 1885 година. Овие карти како и многу многу други, се уверлив приказ за настанувањето на новите држави на Балканот, Србија, Бугарија и Грција, со нивните стварни историски простори пред Балканските војни и…

Posted in А10.2 Само слика

1045_The Great Church of Christ

Силата на македонската самостојност и посебното македонско црковно значење е изразено во милениумското поседување самостојна Црква на почесно рамниште со сите други клучни црковни дијацези од почетокот на христијанството. Во дијацезата на Охридската Архиепископија биле вклучени: северната половина од денешна Бугарија и делови од денешна Романија.   Посочил: Pumpkin Prime, PhD

Posted in А10.1 Слика и посока А9.1 Слика и посока А15 Странски изјави

1928.01.08_Guy Hickok – The Brooklyn Daily Eagle newspaper, New York

Јужно и западно од Бугарите, се простираат Македонците… не сосема Бугари како народ и исто така не Срби. To the south and west of the Bulgarians, lay the Macedonians…not quite Bulgarian by race and also not Serbian. Guy Hickok бил американски новинар, пријател со Ernest Hemingway.     Посочил: Саша Узунов

Posted in А10.1 Слика и посока

1913.04_Magyar Kantonai Közlöny

Македонците разликувани од другите соседи.   Посочил: Вождот

1097_C. S. Hammond - ’Mediterranean lands in 1097‘, N.Y.
Posted in А10.2 Само слика

1097_C. S. Hammond – ’Mediterranean lands in 1097‘, N.Y.

Посочил: Јордан Груев

1774_Christopherus Cellarius - 'The Kingdoms of Macedon.-Thessaly.-and Epirus'
Posted in А10.1 Слика и посока

1774_Christopherus Cellarius – ‘The Kingdoms of Macedon.-Thessaly.-and Epirus’

~0000 « 2000+_ConformingToJesus Ministry - Biblical Maps
Posted in А10.1 Слика и посока А17.1 ДМК Слика посока

~0000 « 2000+_ConformingToJesus Ministry – Biblical Maps

Збирка на земјописни карти изработени според напишаното во Библијата. Од сите книги и податоци Библијата е најтешко остварливо за да биде лажирана (фалсификувана). Покрај светотаинската причина, за тоа што Светото Писмо е заштитено од самиот Бог, гледано и од човечка страна исклучително тешко е Библијата да биде лажирана: • Во последните реченици од Библијата во книгата Откровение дадена е строга…

1941_Max Vasmer - 'Die Slaven in Griechenland'
Posted in А10.1 Слика и посока А20.1 Слика и посока

1941_Max Vasmer – ‘Die Slaven in Griechenland’

Избројување на земјописните славјански местоименувања во денешна Грција кои до времето на пишување на книгата преку изведбата на хеленизација биле заменети со грчки имиња.   Измена на имињата според области Според продолжено истражување извршено помеѓу 1913 до 1996 година од Институтот за Ново-Хеленски Истражувања од Атина, 4,413 места во Грција имаат нови имиња кои биле со закон сменети. Преименувањата биле…