Category: А12 Светска книжевност

Докази за македонската самобитност од светската книжевност.

Posted in А12.1 Слика и посока

1988_Duncan Perry – ‘The Politics of Terror’, Duke University Press

Извадокот покрај противмакедонското делување на бугарските власти, посебно зборува за делувањето на пробугарската пропаганда, преку бугарската егзархија и нејзиниот судир со ВМРО и македонските умственици (интелегенција). Целото име на книгата: The Politics of Terror: The Macedonian Liberation Movements, 1893-1903.   Посочил: Вождот

Posted in А12.1 Слика и посока

1903.06-12_The Charity Organization Society – ‘Charities’, vol. XI, New York

„… Страдањата и немаштијата што произлегуваат од востанието во Македонија се екстремни. Дваесет и пет илјади Македонци успеаја да ја поминат границата во Бугарија, неколкукратно тој број остануваат во Македонија, без покрив над главата, стадата и родот им се уништени, загинуваат од студ и глад. На сите им се познати условите кои владеат во таа несреќна земја последните две или…

1857_Александaр Семен - 'Русская беседа', IV, Вторый год, Книга осьмая, стр.87, Москва-01
Posted in А12.1 Слика и посока

1857_’Русская беседа’, IV, Вторый год, Книга осьмая, стр.87, Москва

Според високо-образованиот руско-украинскиот јазичар Михаил Максимовиќ црковниот јазик е истоветен со македонскиот. Така во руското списание „Руска беседа“ било отпечатено писмо од Михаил Максимович испратено до Михаил Погодин како дел од расправата помеѓу овие двајца јазичари како и историчари за јазикот за говорите во Мала Русија (Донбас): „… Не сакаш да разбереш зошто толку силно ја нагласувам разликата меѓу народните…

1914.11.11_Андреи Сиротинин - ’Голос Минувшаго‘, место-01
Posted in А12.1 Слика и посока

1914.11.11_Андрей Сиротининъ – ’Голосъ Минувшаго‘

„… Секако, Македонците стенкајќи под турскиот јарем не се сметаа себе си ниту за Срби, ниту за Бугари. Бугарските и српските политичари, стремејќи се кон морето, од нив сакаа да создадат културно-историски вид што им беше посакуван, а за оваа цел тие избраа всеможни аргументи. …“   Посочил: Пољакот од Македонија

-0486 – -0465_Стар Завет, Книга Естира
Posted in А12.3 Само посока

-0486 – -0465_Стар Завет, Книга Естира 8:12

Во Книга Естира, главниот советник на персискиот цар кој се викал Аман Амадатов влегол во личен судир со Мардохеј, влијателен Јудеец. За одмазда го наклеветил јудејскиот народ кај царот, дека е штетен за царството и дека сите Јудејци треба да бидат истребени. Но персискиот цар од неодамна ја имал за жена Естира, примерна и побожна Јудејка и роднина со Мардохеј….

1824_Петар Х. Борович - 'Буквар со различни поученија'-01
Posted in А12.1 Слика и посока

1824_Петар Х. Борович – ‘Буквар со различни поученија’

Писателот Борович го потврдува податокот за хрватскиот поет Релковиќ кој Александар Македонски го става како еден од најславните Славјани. 1767_Mathiam Antonium Relkovich – ‘Nova Slavonska i Nimacska Grammatika’   Посочил: Македон Хегемон

1881_К. Перчек - 'Бугарски Дневник' -01
Posted in А12.1 Слика и посока

1881_К. Перчек – ‘Бугарски Дневник’

„… Македонецот Драндар не знаеше и не научил германски ни бугарски јазик, но знаеше и зборуваше МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК. …“   Посочил: _zona93

1916_American Philosophical Society - Proceedings, v55-01
Posted in _Избор А12.1 Слика и посока

1916_American Philosophical Society – Proceedings, v55

Бугарскиот е произлезен од македонскиот јазик. „… Меѓу Бугарите, кои биле од Хунско потекло, нивниот посвоен Славјански идиом се разликувал помалку од Српскиот и Рускиот отколку примитивната Црковно Славјанска форма на Македонскиот, кој некогаш, од таму, погрешно е познат како “Старо Бугарски”. Црковно Славјанскиот не е “Старо Бугарски”, туку едноставно останал во многу блиска поврзаност со Славјанското наречје посвоено од…

1000~ « 2010.12.14_Horace G. Lunt - 'Old Church Slavonic Grammar'
Posted in А12.1 Слика и посока

1000~ « 2010.12.14_Horace G. Lunt – ‘Old Church Slavonic Grammar’

„… Овие ракописи мора да се стават во најстаро датираните Славјански текстови, краток надгробен напис поставен од Македонскиот крал Самуил во 993. …“ Codex Zographensis (Zo) има 271 листови на Старо Црковно Славјански плус 17 на стара Македонска Црковно Славјанска глаголитица верзија (Zo2). Codex Marianus (Mar) имал 174 листови … одредени изместувања од теоретските норми укажуваат Македонски влијанија, други можеби…

1675~1678 « 1978_Victor A. Friedman - Slavica Hierosolymitana (Sultan Mohamed IV letter to the Cossacks), v2, p25-38
Posted in А12.1 Слика и посока

1675~1678 « 1978_Victor A. Friedman – Slavica Hierosolymitana (Sultan Mohamed IV letter to the Cossacks), v2, p25-38

Во едно добро познато писмо од турскиот Султан до запорошките Козаци, Султанот во своите титули како прва титула ја наведува владетел над Македонското Царство. Не на ромејското, хеленското, српското, бугарското, туку на македонското како најтемелно и најпрестижно. „… Јас, Султан, син на Мухамед, брат – на сонцето и месечината, внук и намесник Божји, владетел на сите царства: Македонското, Вавилонското и…

0958 — 1014 « 2002_Markus Osterrieder - 'Wiener Slawistischer Almanach', 50, 5-62, p42
Posted in А12.1 Слика и посока

0958 — 1014 « 2002_Markus Osterrieder – ‘Wiener Slawistischer Almanach’, 50, 5-62, p42

  „… Во секој случај, во Киев стигнале изворните ракописи како што се антологијата Сименеони од Преслав и Македонското евангелие на Цар Самуил, на кои се темелат Новогродските евангелија од Остромир (1056/57); …“ „… Jedenfalls gelangten Originalhandschriften wie der sammelband Symeneons aus Preslav und der makedonische Evangeliar des Zaren Samuil, der dem Novogroder Evangeliar von Ostromir(1056/57) zugrundelag, nach Kiev; …“…

1540_Johannes Cuspinianus, Christoph Scheurl, Nikolaus Gerbel - ’Niani viri clarissimi, poetae..‘, Straßburg
Posted in А12.1 Слика и посока

1540_Johannes Cuspinianus, Christoph Scheurl, Nikolaus Gerbel – ’Niani viri clarissimi, poetae..‘, Straßburg

  Во ова средновековно дело напишано на латински јазик како народност (етникум) се споменуваат и Македонците. Може да се забележи дека покрај денешните народи се споменати етникуми кои тогаш биле во фаза на обликување како Мизи, Тракијци, Епирци, .. но тој процес кај нив не се заокружил. Така што тие етникуми, подоцна се претопиле во другите денешни современи нации.  …

1907_Тимотеј Флорински - 'Славјанското племе'
Posted in _Избор А12.1 Слика и посока

1907_Тимотеј Флорински – ‘Славјанското племе’

„… Македонските Словени не се ни Срби ни Бугари, туку совршено посебно, самостојно, различно словенско племе. …“ Посочил: Пољакот од Македонија

1569 — 1586_Alonso de Ercilla - 'Araucana'
Posted in _Избор А12.1 Слика и посока

1569 — 1586_Alonso de Ercilla – ‘Araucana’

„… Може ли некој да ги изброи ескадроните? И големиот број галии? Толпи и мешавина од нации… Видов Хрвати, Далматијци, Славонци, Бугари, Албанци… Грци, Македонци, Турци, Арапи, Сиријци, ’сарацени‘, Африканци. …“ Цитат од книгата на шпанскиoт патешественик и поет Алонсо де Ерсија и Зуњига (1533 – 1594) во која ги спомнува Македонците како посебнa народносна единка. Восхитен од “Новиот свет”,…

Вероучение - Поука 03
Posted in А12.3 Само посока

1500+_Нострадамус за Македонија и Македонците

Нострадамус во своите пишувани дела повеќе пати ја спомнал Македонија. При тоа без поврзување со Хелас. Дури и повеќе од тоа, споменува Македонец – Македонци, што ја негира современата грчка теорија дека споменувањето на Македонија призлегува само како земјописен, а не и како народносен поим.   Quatrains – Century II 96 Burning torch will be seen in the sky at…