Category: _Прирачник

Помошни документи поврзани со толкувањето и систематизацијата на објавените податоци.

Posted in _Прирачник

Извори

ИЗВОРИ НА ИСТОРИСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА Македонска Национална Академија на својата интернет страница мна.мкд објавува историските податоци кои се собирани од разни места почнувајќи од 2007 година. Најчесто тоа се податоци кои веќе биле откриени од македонски родољуби и поставени на нивните интернет портали, блогови. Форумски, фајсбук, твитер или други групи…, налози и слично на друштвените мрежи. При секое објавување на историските…

Вероучение - Поука 03
Posted in _Прирачник

Правила на Насловување

Начин на насловување на написите според дадениот редослед. Примери за насловување: -0200- « 1878_Edson Clark – “The Races of European Turkey”, Pg. 20-22, London -0225+ « 1878_Edson Clark – “The Races of European Turkey”, Pg. 20, London 1941 — 1945_Edson Clark – “The Races of European Turkey”, Pg. 20, London 1878.12.25_Едсон Кларк – ‘Расите од Европска Турција’, стр. 20 1878_Едсон…