Category: БIV ВИДЕОЗБИРКА

– ЗБИРКА НА ВИДЕА СО НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕЊЕ –

Збирка народни сведоштва – Беломорско 2023 (видео листотека)
Posted in А16.2 Беломорие БIV ВИДЕОЗБИРКА

Збирка народни сведоштва – Беломорско 2023 (видео листотека)

Збирка на видеа (снимени 2023 година) со разни дружбени сведоштва за македонскиот народ во јужниот дел од Македонија. За секое следно видео од листотеката кликнете на копчето од видеото.

Збирка народни сведоштва – Беломорско 2022 (видео листотека)
Posted in А16.2 Беломорие БIV ВИДЕОЗБИРКА

Збирка народни сведоштва – Беломорско 2022 (видео листотека)

  Збирка на видеа (снимени 2022 година) со разни дружбени сведоштва за македонскиот народ во јужниот дел од Македонија. За секое следно видео од листотеката кликнете на копчето од видеото.

Posted in А16.2 Беломорие БIV ВИДЕОЗБИРКА

Збирка народни сведоштва – Беломорско 2020-2021 (видео листотека)

  Збирка на видеа (снимени од 2020 до 2021 година ) со разни дружбени сведоштва за македонскиот народ во јужниот дел од Македонија. За секое следно видео од листотеката кликнете на копчето од видеото.

Збирка народни сведоштва – Беломорско 2010-2014 (видео листотека)
Posted in А16.2 Беломорие БIV ВИДЕОЗБИРКА

Збирка народни сведоштва – Беломорско 2010-2014 (видео листотека)

  Збирка на видеа (снимени од 2010 до 2014 година ) со разни дружбени сведоштва за македонскиот народ во јужниот дел од Македонија. За секое следно видео од листотеката кликнете на копчето од видеото.

Збирка народни сведоштва – Беломорско 2015-2019 (видео листотека)
Posted in А16.2 Беломорие БIV ВИДЕОЗБИРКА

Збирка народни сведоштва – Беломорско 2015-2019 (видео листотека)

  Збирка на видеа (снимени од 2015 до 2019 година ) со разни дружбени сведоштва за македонскиот народ во јужниот дел од Македонија. За секое следно видео од листотеката кликнете на копчето од видеото.

Збирка народни сведоштва – Беломорско 1990-1999 (видео листотека)
Posted in А16.2 Беломорие БIV ВИДЕОЗБИРКА

Збирка народни сведоштва – Беломорско 1990-1999 (видео листотека)

  Збирка на видеа (снимени од 1990 до 1999 година ) со разни дружбени сведоштва за македонскиот народ во јужниот дел од Македонија. За секое следно видео од листотеката кликнете на копчето од видеото.

Збирка народни сведоштва – Мала Преспа, Голо Брдо, Гора (видео листотека)
Posted in А16.4 Голо Брдо, Мала Преспа БIV ВИДЕОЗБИРКА

Збирка народни сведоштва – Мала Преспа, Голо Брдо, Гора (видео листотека)

  Збирка на видеа со разни дружбени сведоштва за македонскиот народ во западниот дел од Македонија.   За секое следно видео од листотеката кликнете на копчето од видеото.

Збирка народни сведоштва - Пиринско (видео листотека)
Posted in А16.3 Пирин БIV ВИДЕОЗБИРКА

Збирка народни сведоштва – Пиринско (видео листотека)

  Збирка на видеа со разни дружбени сведоштва за македонскиот народ во источниот дел од Македонија. За секое следно видео од листотеката кликнете на копчето од видеото.

Збирка лични сведоштва – Голо Брдо, Мала Преспа, Гора (видео листотека)
Posted in А16.4 Голо Брдо, Мала Преспа БIV ВИДЕОЗБИРКА

Збирка лични сведоштва – Голо Брдо, Мала Преспа, Гора (видео листотека)

  Збирка на видеа со разни лични сведоштва на Македонците кои живеат задгранично во источниот дел од Македонија. За секое следно видео од листотеката кликнете на копчето од видеото.  

Збирка лични сведоштва - Пиринско (видео листотека)
Posted in А16.3 Пирин БIV ВИДЕОЗБИРКА

Збирка лични сведоштва – Пиринско (видео листотека)

  Збирка на видеа со разни лични сведоштва на Македонците од источниот дел од Македонија. За секое следно видео од листотеката кликнете на копчето од видеото.  

Збирка лични сведоштва – Беломорско (видео листотека)
Posted in А16.2 Беломорие БIV ВИДЕОЗБИРКА

Збирка лични сведоштва – Беломорско (видео листотека)

  Збирка на видеа со разни лични сведоштва на Македонците од јужниот дел од Македонија. За секое следно видео од листотеката кликнете на копчето од видеото.  

1941 — 1949_Македонци организирани во ДАГ и НОФ (слики, видеа)
Posted in А26.2 Партизански борци БIV ВИДЕОЗБИРКА

1941 — 1949_Македонци организирани во ДАГ и НОФ (слики, видеа)

1831 « 2000+_Helene Glykatzi - Ahrweiler
Posted in _Избор А20.1 Слика и посока БIV ВИДЕОЗБИРКА

1831 « 2000+_Helene Glykatzi – Ahrweiler

„… Во 1831 година Атина била составена од 8 000 куќи, каде што повеќето од жителите биле Албанци. …“ Helene Glykatzi – Ahrweiler е Гркинка, проучувач на Византија, сметана дека спаѓа меѓу 100 најистакнати Грци на сите времиња. Често пати потврдено со многу видеа отворено зборува за лажните грчки митови поврзани со грчката нација. Меѓу другото образложува – Грците треба…

1932_МПО, 11та Конвенција, Кливленд - Охајо, САД.mp4
Posted in _Избор А16.7 Иселеништво А4.2 Само слика БIV ВИДЕОЗБИРКА

1932_МПО, 11та Конвенција, Кливленд – Охајо, САД.mp4

Граѓанската војна во беломорска Македонија низ видеа
Posted in А26.1 Партизански единици БIV ВИДЕОЗБИРКА

1941-1949_Граѓанската војна во беломорска Македонија низ видеа