1800+_Македонците Хаџи Тасе и Мано Хаџи Петко од Башино Село

Македонците Хаџи Тасе и Мано Хаџи Петко од Башино Село пред двесте години формирале заедничка „фирма“ во која двајцата вложиле по 5.000 гроша „броени пари“.