1878.12.07_Натанаил Зографски, полномошно

1878.12.07_Натанаил Зографски, полномошно
Охридско-Пловдивскиот епископ Натанаил Зографски востанието од 1878 година со средиште во Кресна го нарекува Македонско востание, а неговите изведувачи – Македонци.

Длабокиот продор на руската војска на Балканот при Руско-Турската војна (1877-1878) поткрепено со балкански народни востанија меѓу нив и македонското востание познато како Кресненско востание. Македонците надевајќи се на слобода подигнале востание со средиште во Кресна (1878) и според овој документ го усогласувале во заедничка команда со бугарските и руските организатори на воените дејства.

 

Посочил: Пољакот од Македонија