1903.08_Никола Киров Мајски – Крушевски манифест

Манифестот на Крушевската Република содржи „бајрако на Македонија“, „ македонски синој“„Ура За Афтономна Македонија!” напишано на крушевско наречје. Никаде нема Бугари, Бугарија.