1903.09.30-_Писмо од Даме Груев до Хилми Паша

“Паша Ефенди, Се обраќам кон вас… Македонците си стојат на зборот, и вам, имено вам, би ви следало да научите од нас правилата на воената чест… Ние се надеваме со нашите сопствени сили да ги уништиме вашите храбри војници и можеби не е далеку часот, кога над облеаната во крв Македонија ќе засвети сонцето на слободата.”

Д.Груев до Хилми Паша, 30 септември, 1903.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=896441784136852

https://twitter.com/PavelSatevMKD/status/1246195117016432641