1899_Гоце Делчев за македонското дело

“… Затоа што е единствено по род, коешто може да го задоволи светото за нас — Македонско дело …”

Писмо од Гоце Делчев

Посочил: Слобода или Смрт