1902_Објава за смртта на македонскиот херој Тодор Саев

Браќа македонци!… во прегратките на македонските планини… Тој ја посвети младоста за светото дело и ги положи коските за слободата на разкрвавена Македонија.
Секогаш спомнувајте си за неговите херојски подвизи низ ропската земја и вознесете молитви кон Господ Саваот, пред таа незаменлива загуба, која ја претрпува мајка Македонија.
Ние, неговите другари, ќе ги бродиме македонските планини, осилени со духот на славниот борец…