1950+_Екатерина Михајловна Мисиркова – Молба (за пренос на моштите од сопругот)

Молба на Екатерина Михајловна Мисиркова за пренос на моштите од нејзиниот сопруг Крсте Петков Мисирков од Софија НР Бугарија во Скопје главниот град на СР Македонија. Но тоа не се остварува.
Како замена за тоа, сѐ што имала од Крсте Мисирков го праќа во Скопје и денес се наоѓа во спомен куќата на Мисирков. Екатерина е закопана во софиските гробишта во истиот гроб каде се наоѓа Крсте Мисирков и нејзиниот син Сергеј Мисирков.