1902_Никола Карев до Гоце Делчев, писмо

„… Време е веќе да стануваме и да се биеме. Да не чекаме слобода ниту од Грците ни од Бугарите, а сами ние Македонците да се бориме за наша Македонија, што ја засилува организацијата меѓу селаните и да не се споменуваат тврдењата дека ‘сите Македонци работеле за присоединување на Македонија кон Бугарија или Грција’“ …“

Посочил: Пољакот од Македонија