1944_Ангелъ Диневъ – ‘Етнографската идея на Македонскитѣ Славјани’, София

„… Долу фалшивиот лозунг ‘македонски Бугари’! ‘Да живее нашата етнографска идеја’ …“

[wiki base=”MK”]Ангел Динев[/wiki]

Посочил: Poljakot od Makedonija