1948-1949_Пандо Вајновски – ‘Демократската армија и Македонците’, Н.О.Ф.

Записи на полковник Пандо Вајновски eдинствениот Македонец командант на бригада за Демократската Армија на Грција – ДАГ и т.н. „Граѓанска војна“ во Грција.