1895.06.28_весник ‘Револуција’ – ‘Програма на македонските социјалисти’

„…Во својата систематски определена борба ние ќе ја пропагагираме и идејата за создавање на една независна македонска република. Нека знаат сите чорбаџии и лапачи дека Македонија по самата своја природа е и треба да биде центар на демократија.

Долу турската тиранија!

Да живее републиканска Македонија! …“

Весник Револуција

Посочил: Пољакот од Македонија