1905_Весникот ‘Дебар’ најава за списанието ‘Вардар’

Весниците “Дебaр” и “Вечерна пошта” го најавуваат печатењето на списанието на Крсте Мисирков “Вардар”, на македонски јазик.