1935.09.12-13_Годишен Македонско – Хрватски собир, Акрон, Охајо САД

За време на кралство Југославија внатре и надвор јакнее пријателството помеѓу подредените народи.

На собирот можат да се прочитаат слоганите: Independence for Macedonia, Macedonia does not want anything that does not belongs to her. Macedonia wants what is hers by right…, Defenders of Croatia – Hrvatski domobran.