1870-1875_Бугарски магазин ‘Читалиште’

„… Македонците и Илирите кои Елените ги нарекуват Варвари зашто не биле Елени .. ..Според Поливиј на кој може да му се верува затоа што живее 2 века пред Христос вели дека многу порано од него на тие места самостојно живееле Славјани …“