1871.10.01_Списание Читалиште – Скаска, Цариград

Цар Душан Силни, цар на Македонците и Србите… Македонците преминувале на унгарска или византиска страна против Бугарите кога Бугарите ќе влезеле во војна со нив.

Повеќе други податоци кои Стефан Душан првенствено го прикажуваат како македонски цар.