1871.01.18_Весник Македонија, Петко Славејков, – ‘Македонски в’прос’, Цариград

Во 1871 год., бугарскиот преродбеник и поет Петко Славејков, во својата статија „Македонското прашање“ (оригинален наслов „Македонски в’прос”, објавена во Цариград) ќе напише:

„Многу пати имаме слушано од Македонците дека тие не се Бугари, туку Македонци, потомци на древните Македонци…“

„We have many times heard from the Macedonists that they are
not Bulgarians but Macedonians, descendants of the Ancient
Macedonians.“

Славејков станал еден од најгласните негатори околу тоа што Македонците културно и етнички се поврзуваат со древните Македонци и Славјаните… Но и околу тоа што тие користејќи го македонскиот говор се спротивставувале на наметнувањето на тешко разбирливите за нив источнобугарски наречја.