1902_Полковник Анастас Јанков – Македонците за Александар Македонски

Oд спомените на врховистот Анастас Јанков: „Македонците и денес се гордеат со Александар Велики и неговото големо, силно, славно македонско царство.“