1892.04.13_весник ‘Свобода’ Димитар Т. Левов за ‘Лозарите’ (Mладата Македонска Книжовна Дружина)

На велико-бугарските шовинисти отсекогаш им пречело тоа што татковината за Македонците пред се’ и над се’ била историска Македонија, тоа што се поистоветувале со народот на Филип II и Александар Македонски. Им пречело и тоа што Македонците се спротивставувале на културната и јазична асимилација, на наметнувањето на тешко разбирливото за нив источнобугарско наречје итн.

—————-—
13.IV.1892
Димитар Т. Левов за “Лозарите” (Mладата Македонска Книжовна Дружина), весник ‘Свобода’.
-—
„Како што гледате Македонската Дружина смета дека нивната татковина е Македонија, дека е населена со оделно словенско племе наречено Македонци, дека таму се собрале севозможни надворешни елементи, (т.е. Бугари, Грци, Срби…) дека целта им е да ни дадат еден силен отпор и да се зачуваат од нашите разбојнички посегања и дека Лоза ќе и служи на истата цел!! Како ви се бендисува!“