1892_Бугарската штампа против македонските родољуби ‘Лозарите’

Весникот “Лоза” бил укинат по само 4 броја, а издавачите и соработниците биле нарекувани сепаратисти и предавници, па биле апсени, со што се растурила Дружината… исто како и Словенско-македонската Книжевна Дружина на Ѓорги Пулевски претходно (Софија, 1888).