1892_Весник ‘Свобода’ против македонските родољуби ‘Лозарите’

Написи во бугарскиот про-владин весник ‘Свобода’ … против македонските патриоти организатори на списаението ‘Лоза’.