1917.12.02_Весник ‘Аз знам всичко’, год5, бр4

Жените (Македонки) во помош на војската

Македонки, Бугарки и Турчинки ѝ помагале на бугарската војска при изградбата на утврдувачките објекти.