1924.03.31_Весник ‘Мир’ – Нашата Вера, Софија (напис од К. Мисирков)

„… Ние Македонците не ја посакуваме несреќата на човештвото, но во исто време би сакале и културното човештво да биде по-внимателно кон нашите човечки барања: да ни се даде право на национално самоопределување, затоа што и ние сме луѓе, а не добиток, којшто продават и раздаваат, без да држат сметка за неговите чувства и желби …”

SamuGunz