1932.04.19_Христо Трајков во Народното Собрание на Бугарија

Христо Трајков од Кукуш во говор во Народно собрание на Бугарија.
„За нас Македонците, Македонија е поделена на три дела“
Христо Трајков е убиен по наредба на Ванчо Михајлов.