1954.06.30_Дино Т. Ќосев – ’Историја на македонското национално револуцинерно движење‘, Софија

„… Гоце за набрзо да стане водач на македонската селска револуција какво што во суштина било македонското револуционерно движење.

Гоце Делчев како македонски револуционер и водач на македонската буржоаско-демократска, селска револуција.

Гоце Делчев сознавал, дека, ‘турскиот владеачки систем’ може да биде ликвидиран и слободна и независна Македонија може да биде извојувана само низ разрушување на тој систем…

‘Треба тој народ да се разбоди од петвековниот длабок сон кој го направил Македонецот доста дебел во сознавањето на човечките правдини…’
… Гоце Делчев … допринеле за таквиот историски процес на оспособувањето на Македонците како одделен народ, кој процес подоцна се развил во широко движење за оформување на македонската нација. Решително отфрлајќи ги туѓите посегнувања спрема Македонија и исто така решително опстојувајќи на самостојноста на македонското револуционерно движење, Гоце Делчев го учел македонскиот народ да смета на своите сопствени сили и да се готви за извојување и независност со свои сопствени сили.
…“