Крсте Петков Мисирков

• 1923 списание ‘Пирин’, статија ‘Македонска Култура’, Софија •

 

• Македонска култура, “Миръ”, XXX, 7155, 19.IV.1924, 1. •

Еден цитат од Крсте Петков Мисирков за македонската национална култура и свест и за посебноста на македонската земја.

“Велам, за среќа, има македонска национална култура и историја, зашто тој факт го вооружува македонскиот народ со непобедливо оружје во неговата борба за човечки права и за слободен национален живот како рамноправен член во бројот на културните народи.

К. Мисирковъ – македонецъ”

 

•  •  •

•  •  •

 

•  1925.03.25_Крсте П. Мисирков – ‘Мир – Самоопределувањето на Македонците’ •

Свеста и чувството дека сум Македонец треба да стојат повисоко од сè друго на светов. Македонецот не треба да се слева и да се обезличува живеејќи меѓу Бугари и Срби. Ние можеме да ја констатираме близоста на српските, бугарските и македонските интереси, но сè треба да биде оценувано од македонско гледиште.”
– Крсте Мисирков, ‘Самоопределението на македонците’, „Мир“ 7427, 25.3.1925

Други извадоци од написот:

 

..национално обединување на Македонците (прикриено) под бугарска маска..
1903_К. П. Мисирков – ‘За Македонцките работи’, с71

 

• 1925 •

„… Македонското национално чувство и национално сознание е толку старо, колку и „бугарското“ и српското, и бидејќи не е создадено од Егзархијата за 40-50 години, исто така не може да биде ни уништено со 40-50 годишен српски асимилаторски режим …“

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *