1903.05.08_Никола Карев интервју за грчки весник

Уште на почетокот од разговорот:
Новинарот (Грк) прашува: — Вие сте Македонец?
Карев: — Да.
Новинарот: — …Исто ако Александар Македонски?
Карев: — Да.
1903.05.08_Никола Карев интервју за грчки весник