1299_Стефан Милутин (благочестиви цар Македонски)

Указ на Стефан Милутин, дедото на Цар Душан, од 1299 година. И двајцата се титулирале како македонски цареви. Слика од указот беше објавена на страницата на Народната библиотека на Србија, која набрзо подоцна беше отстранета од таму.