1943_Окупаторска одлука за забрана на значките Независна Македонија

Одлуката за забрана на значките за Независна Македонија пуштани од Илинденската организација во десетлетијата пред војната.