1903_Gaston-Routier – ‘La Question Macédonienne’, Paris

„… Македонија ќе биде независна, а Македонците ќе останат Македонци. Ако Европа го мисли спротивното, таа греши. Ако Бугарите сметаат на бугаризација на Македонија, тоа се илузии. …  …Она што го сакаат Македонците тоа е автономија за нивната земја, со интервенција на Европа во нивна корист. Нема делба, нема припојување кон некоја друга држава; Македонија е единствена и е на Македонците... …Кој може да се противи на создавањето на една автономна Македонија? Грците, да речеме. Грците имаат големи претензии, тоа е јасно, но војната од 1897 година која тие ја предизвикаа, ја докажа нивната војничка неспособност... …Македонците треба да се признаат и треба да им се помогне да создадат своја автономна држава на Балканот, безбедна и цивилизирана Овој народ е надарен, народ кој ќе направи големи дела. …“

Посочил: Види Види