1000+_Карта со Македонија и Далмација, Ла Коруња, Шпанија

Земјописна карта од 11 век на која се обележани основните земјописни области во Европа. Сочувана во Ла Коруња, Шпанија. На картата Далмација се граничела со Македонија, исто како што запишал и Прибојевиќ во неговата забранувана книга од 14 век.