1563.12_Божидар Вуковиќ – ‘Октоих петтогласник)’, Архив САНУ, Београд

Божидар Вуковиќ кој е сметан за првиот српско-црногорски печатар од почетокот на 16 век, во сите свои книги се кажува дека е од Подгорица, во пределите македонски.

„грешни Божидар Вуковић, отачаством от Диоклитије јеже јест ва пределех маќедонскихъ“ (Beograd, Arhiv Sanu, inv. Br. 163, (Oktoih petoglasnik, Venecija, 1536, završeno 27. Jula 1537. G.

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *