1911_V. Giard & E. Briere – ‘Principes Sociologiques du Droit Public’

„Во рамки на европска Турција, има цела палета народи што сакаат да го пресечат јаремот: Грци, Бугари, Македонци, Црногорци, Романци, Албанци. И, тие треба да се поддржуваат, но тие, всушност, се мразат поради соперништвото.”