1912_Aлеkсандръ Амфитеатровъ – ‘Маkедонiя и младотурkи’

Рускиот патеписец Aлександар Амфитеатров во 1912 г., говорејќи за битката меѓу странските пропаганди во Македонија, меѓу другото вели:

“… Бугарите, со своите заложби ги надминаа сите свои соперници. За да стане Македонија бугарска, потребно беше Македонците да се побугарат. Затоа по бугарско-српската војна во 1885 година, бугарскиот владин организам ги впрегна сите сили за бугаризација на македонските словени …”

— Македонија и младотурците – Aлександар Амфитеатров (1912)
— Македонiя и младотурки – Aлександръ Амфитеатровъ (1912)