1903.05.26_The New York Times – Грчки шпион го предаде Гоце Делчев

Наслов во Њу Јорк Тајмс за убиството на Гоце Делчев и предавството од грчки шпион, со наслов “смртта на македонскиот водач”.