1909.09.28_The Washington Post, p6

За Сандански, за Македонија на Македонците, но не под Бугарите, туку попрво под Турците. За заедничката борба на Македонците и Бугарите против наметливоста на Грците дури и во сојуз со Турците.