1919.05.22_The New York Times, E. Percy Noel

„… Овие села беа населени со луѓе од грчко, турско, ерменско, бугарско и српско потекло како и од домородни Македонци. …“

Освен правите Бугари другите народности живееле во страв од бугарскиот војник.

Потоа
„… Беше трогнувачки да се види нивната ужасна измена во самодовербата како што научуваа дека славјанските Срби беа така светли споредено со темнината на Монголските Бугари. …“

Посочил: Пољакот од Македонија