1934.05.28_New York Times, p9 – Македонците во судир со софиската полиција

20.000 Македонци, поддржани од свои пријатели Бугари … ги занемаруваат наредбите на полицијата и на македонските претставници, прават колона, ја пеат македонската химна и чекорат кон царскиот дворец. … Толпата извикува „Долу предавниците на Македонците!“