1539_Theseo Ambrosio Albonesi – ‘Introductio in Chaldaicam linguam’

На почетната страница авторот Тезеј, словенските писма ги дели во група (кирилични) и група (глаголски) писма. Во првата група спаѓаат кириличните писма, од словенската школа произлезена од Македонија, додека во втората група спаѓаат глаголските писма (илирицата и далматицата) напишани од Свети Јероним од Стрибона, во 4ти век од нашата ера. Хеленското писмо е исто поделено во повеќе видови, а нагласено е дека се користи од различни народи.
Понатаму повеќекратно се споменува македонскиот јазик.

Maкeдoнцитe споменати како посебен народ, покрај Бугарите, Србите и Грците во “Introductio in Chaldaicam linguam, Syriacam, atque Armenicam and decem alias lingua” (Teзeo Aмброџиo, 1539).

The Macedonians mentioned as a distinct nation separately from the Bulgarians, the Serbs and the Greeks in “Introductio in Chaldaicam linguam, Syriacam, atque Armenicam and decem alias lingua” (Theseo Ambrogio, 1539).

Македонскиот јазик класифициран во повеќејазичниот речник.

Словенските јазици се поделени во 2 групи, од коишто во едната се наоѓаат оние кои го користат кириличното писмо, а во другата се оние кои користат латинично писмо.

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *