Дане Поповски (југословенски дисидент), (1950)

… Тргнете ги Македонците од Бугарија, таму ќе останат само Татари …

Дане Поповски член на ВМРО, борец за независна Македонија.