1935_Илустрација ‘Илинден’, Христо Шалдев – ‘Духот на Македонија’, Софија

„… Христо Шалдев кој двојно делувал и во македонските, но и во врховистичките редови, сепак како и многу други бугарофили, населението во Македонија го сметал за мешавина на Словените со древните Македонци …“